Eigen risico: wanneer u wat moet betalen

19 december 2017

Eigen risico: wanneer u wat moet betalen

We krijgen regelmatig vragen van patiënten over een rekening die zij ontvangen vanuit de zorgverzekering voor het eigen risico. Wat wij bij het maken van een afspraak melden is dat het eerste consult met de arts (met een verwijsbrief van de huisarts) altijd vergoed door de zorgverzekering (ten koste van eventueel nog openstaand eigen risico).

Nu de jaarwisseling er weer aan komt, kan het zijn dat het behandeltraject in 2017 is gestart maar dat u nog een extra behandeling of controle zult krijgen in 2018. In dat geval kan het voorkomen dat u over beide jaren mogelijk eigen risico doorbelast krijgt.

Hoe werkt het?

Hieronder ziet u de uitleg van de werking van het eigen risico bij een doorlopende behandeling en waarom er soms over 2 jaar het eigen risico wordt belast:

Begindatum: openen dbc
Als u voor het eerst naar onze kliniek komt, wordt er op dezelfde dag een diagnose-behandelingscombinatie (dbc) geopend. Dit is de startdatum van het behandeltraject. Het maakt hierbij niet uit of u voor een consult, (kort) onderzoek of een behandeling in onze kliniek moet zijn.

Belangrijk:
– Bij een conservatieve behandeling (alleen het eerste consult) wordt de dbc na 90 dagen afgesloten.
– Er moet eigen risico betaald worden voor het jaar van de startdatum (de dag dat dbc is geopend).
– De rekening voor het eigen risico ontvangt u kort nadat de dbc wordt afgesloten.

Uitzondering 42-dagenregel zorgactiviteiten:
Bij een operatieve behandeling wordt de dbc gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden.

Vervolg-dbc 1
Bij een doorlopende behandeling wordt er een eerste vervolg-dbc geopend die rechtstreeks volgt op de dbc.
Belangrijk:
– De vervolg-dbc 1 wordt na 120 dagen afgesloten.
– Indien er binnen vervolg-dbc 1 een behandeling/consult/onderzoek plaatsvindt, moet eigen risico betaald worden afhankelijk van de startdatum van vervolg-dbc 1. Bijvoorbeeld: als de startdatum van vervolg-dbc 1 in 2017 is, zal er voor dat jaar eigen risico moeten worden betaald (385 euro).
– De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

Uitzondering 42-dagenregel zorgactiviteiten:
Bij een operatieve behandeling wordt de 1e vervolg-dbc gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden.

Vervolg-dbc 2
Er wordt een tweede vervolg-dbc geopend, tenzij de behandeling is afgerond. Deze vervolg-dbc volgt rechtstreeks op de eerste vervolg-dbc.
Belangrijk:
– Vervolg-dbc wordt na 120 dagen afgesloten.
– Indien er binnen vervolg-dbc 2 een behandeling/consult/onderzoek plaatsvindt, moet eigen risico betaald worden afhankelijk van de startdatum van vervolg-dbc 2.
– De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

Uitzondering 42-dagenregel zorgactiviteiten:
Bij een operatieve behandeling wordt de 2e vervolg-dbc gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden.

Etc.
Het proces van het openen en sluiten van vervolg-dbc’s gaat door totdat u volledig klaar bent met het behandeltraject. Dit is meestal bij de (laatste) nacontrole. Er worden daarna geen nieuwe vervolg-dbc’s meer geopend.
Belangrijk:
– Het behandeltraject sluit bij de laatste controle en/of als er geen vervolgbehandelingen meer nodig zijn.
– Voor de laatste keer wordt er een eigen risico in rekening gebracht voor de gemaakte zorgkosten, afhankelijk van het jaar waarin de laatste vervolg-dbc is geopend.
– Het eigen risico wordt in rekening gebracht, nadat de laatste vervolg-dbc wordt afgesloten.
Voorbeeld
In het onderstaande voorbeeld staat het bovenstaande uitgelicht aan de hand van een voorbeeld:

Bron: Zorgwijzer

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Vragen?

Heeft u vragen over de facturering van het eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Over het eigen risico

Het eigen risico is een wettelijk drempelbedrag dat Nederlandse verzekerden uit eigen portemonnee moeten betalen voor diverse zorgvormen die door de basisverzekering vergoed worden. Denk aan verblijf en behandeling in het ziekenhuis, medicatie, ambulance vervoer en bepaalde hulpmiddelen. Zodra het drempelbedrag in een bepaald jaar volledig is betaald, zal de verzekeraar de resterende zorgkosten voor zijn rekening nemen.