Veiligheid

U komt bij ons omdat u verwacht dat wij uw lichamelijke klachten kunnen oplossen. Daarbij vertrouwt u er op dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de risico’s van het medische vak. Terecht. Bij U-Clinic gebruiken we een modern veiligheidsmanagementsysteem met kritische betrokkenheid van álle medewerkers. Maar er is ook een rol voor de patiënt. Voor u.

Veilig werken is een bewuste keuze

Veiligheid zit tussen de oren. Het is een beetje als autorijden over een bekende weg, bijvoorbeeld  tussen uw werk en uw huis. Dat er in twee jaar tijd dag in dag uit nooit iets uit dat ene zijweggetje van rechts kwam, betekent niet dat er vandaag óók niks uit zal komen. Die boer met zijn trekker houdt er geen rekening mee dat u hem niet verwacht. Wie veilig wil werken mag nooit zomaar iets voor lief nemen maar moet altijd alert blijven.

Samen werken aan veiligheid

Om de analogie door te trekken… als passagier in de auto bij iemand die vrolijk pratend langs dat zijweggetje scheurt, mag u best een keertje zeggen: “Kijk maar uit, er kan hier iets van rechts komen.” Een goede chauffeur zal deze opmerking waarderen en een volgende keer beter uitkijken. Zo hoort het bij ons in U-Clinic ook te gaan. Wij zijn het aan elkaar én aan u verplicht om kritisch te blijven kijken naar ons eigen functioneren en dat van elkaar. Hier denken wij overigens ook aan úw rol. Een patiënt die ons wijst op een onveilige situatie (of een gebrek aan kwaliteit in meer algemene zin) krijgt altijd gehoor. Sterker, wij stellen het zeer op prijs als u met ons mee wilt denken.

Speerpunten in veiligheid

Bij U-Clinic is de directie zelf actief betrokken bij het veiligheidsbeleid. Wij stimuleren risicobewust handelen in alle lagen van de organisatie. Speerpunten zijn risico-inventarisatie, een structuur voor veiligheidsincidentmeldingen en patiëntenparticipatie. De volgende kwaliteits- en veiligheidsindicatoren helpen ons objectief meten hoe goed en veilig wij ons werk doen.
– pijn na een operatie op basis van gestandaardiseerde pijnmetingen
– time out (veiligheidsprocedure rondom een ingreep)
– tijdig preventief antibioticagebruik rond de operatie
– signalering kindermishandeling en -misbruik
– evaluatie van functioneren medisch specialisten
– ingrijpen bij disfunctioneren medisch specialisten
– dossieronderzoek vermijdbare zorggerelateerde schade

Wat kunt u doen?

Zoals gezegd stellen we uw bijdrage aan onze veiligheid en kwaliteit zeer op prijs. Wij vragen u om onveilige situaties altijd te melden bij uw behandelend arts, de doktersassistente of de baliemedewerker. U kut hierbij denken aan:
– onveilige situaties (gebouw, organisatie, behandeling)
– fouten die wij maken, hoe gering ook
– verkeerde handelingen die wij uitvoeren
– alle opmerkingen die ons kunnen helpen beter en veiliger te werken.

Mocht u uw klachten of opmerkingen liever anoniem naar voren brengen, dan kan dat ook, bijvoorbeeld via ons klachtenformulier.