Voor verzekeraars

Verzekeraars hebben soms tegenstrijdige belangen. Ze willen hun cliënten toegang bieden tot de best mogelijke zorg maar moeten óók de kosten van die zorg binnen de perken houden door kritisch in te kopen. Samenwerking met U-Clinic dient beide belangen. Niet alleen bieden wij hoogwaardige zorg, we doen dit ook nog eens tegen zo laag mogelijke kosten.

Kleinschaligheid als tweesnijdend scalpel

Bij U-Clinic doen de ‘dure’ specialisten heel veel zelf. Van een uitgebreid intakegesprek en overleg over het behandelplan met de cliënt tot en met de nazorg. Dit lijkt inefficiënt maar levert in de praktijk diverse voordelen op. Zo voelt de patiënt zich meer op zijn gemak. Hij kan zijn verhaal kwijt en krijgt vertrouwen in de behandelend arts. De specialist krijgt een betere band met de patiënt en is persoonlijk verantwoordelijk voor alle facetten van de behandeling. Eventuele fouten of complicaties zijn de specialist direct aan te rekenen. In de praktijk blijkt dit alles positieve gevolgen te hebben voor de kwaliteit van de zorg, zeker gemeten vanuit het perspectief van de patiënt.

Patiënt related outcome measurement

U-Clinic wil voortrekker zijn op het gebied van de zorginnovatie. We staan open voor nieuwe technieken (al worden die soms niet meteen vergoed) en nemen het voortouw als het gaat om toetsbaarheid en transparantie. Door de patiënt heel nadrukkelijk te betrekken bij diens behandelplan en hem alle aandacht te geven stijgt de effectiviteit van die behandeling. Een betrokken patiënt voelt minder pijn, ervaart meer kwaliteit en geneest zelfs sneller! Waardoor uiteindelijk ook de kosten dalen. Zo betaalt de tijdinvestering van de specialist zich uiteindelijk dubbel en dwars terug.

20% goedkoper dan het ziekenhuis

Wij leveren de best mogelijke zorg met betrokken en gemotiveerde medewerkers. We werken bewust aan kwaliteit, hygiëne en onberispelijke zorg. We blijven innoveren op zowel medisch-technisch gebied als in managementmethoden en ICT. Zo denken wij uiteindelijk de zorg tot wel 20% goedkoper te kunnen aanbieden dan een ‘gewoon’ (academisch) ziekenhuis. Dit is mede afhankelijk van de volumes die wij kunnen realiseren. Dus hier ligt een belangrijke taak voor de verwijzers en verzekeraars.

Kennismaken met U-Clinic

U-Clinic is een relatief nieuwe organisatie, die in korte tijd veel bereikt heeft. Wij willen ons de komende jaren nadrukkelijker gaan presenteren bij de verzekeraars om ze te overtuigen van de kansen die wij hun maatschappij en hun cliënten bieden. Mocht u interesse hebben in samenwerking met U-Clinic en meer zorg bij ons willen inkopen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen