Home > Jouw behandeling > Het eerste consult

Het eerste consult

Samen werken we aan jouw genezing

Bij U-Clinic doet de specialist de complete behandeling zelf, van het eerste consult tot en met de nazorg. Hierdoor ontstaat een persoonlijke relatie met voordelen voor zowel de chirurg als de patiënt. Voor de specialist wordt het werk weer menselijker. Zij zijn niet meer alleen bezig met routinematige handelingen, maar hebben één-op-één contact. Hierdoor gaat ook de kwaliteit van het resultaat omhoog. Je kunt immers direct aan de behandelend chirurg duidelijk maken wat je voelt en hoe het met je gaat, zonder filter van de assistenten. Omgekeerd krijg je ook duidelijke uitleg over jouw eigen rol in het genezingsproces. Je bent zo echt medeverantwoordelijk voor het resultaat. Wij spreken dan ook wel van ‘Co-creatie’.

Hoe werkt het eerste consult?

Aan de hand van een vooraf door jou ingevuld formulier bespreek je jouw klachten met de specialist. Zij zullen jou meteen onderzoeken. Gaat het om een kleine ingreep, dan kan de arts je wellicht meteen ter plekke helpen. Zo niet, dan stellen zij samen met jou een behandelplan op. Zij kunnen jou ook meteen vertellen of de ingreep vergoed wordt. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Komt het tot een behandelplan, dan maakt de assistent de verdere afspraken rond. Bij hen kun je ook altijd terecht met praktische vragen. Niet alleen ter plekke, maar ook later, via telefoon of per e-mail.

De vergoeding

Het eerste consult wordt altijd door de zorgverzekeraar vergoed, al hanteren verzekeraars een eigen risico. Of de verdere behandeling wordt vergoed, hangt van diverse factoren af. Het ligt er ook aan of er een medische reden is voor de ingreep. Een meer cosmetische behandeling wordt vaak niet vergoed.

Documenten

Voor jouw eerste consult hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Verwijsbrief van de huisarts
  • Verzekeringspolisblad en -pasje
  • Legitimatie
Blog