Home > Jouw behandeling > Toegangstijden

Toegangstijden

Korte wachttijden

U-Clinic doet haar uiterste best om wachttijden zo kort mogelijk te houden. Hieronder staat een lijst met de gemiddelde duur van een wachttijd. De daadwerkelijke tijd kan individueel anders uitpakken dan op de lijst vermeld staat. Er kunnen zich namelijk gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de tijden iets doen oplopen of juist verminderen. De lijst met wachttijden is dan ook niet meer dan een indicatie.

Als je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen. Of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. U-Clinic streeft te allen tijde onder deze norm te blijven.

De huidige gemiddelde wachttijden kun je hier online inzien: https://www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden

Blog