Home > Spataderen > Flebectomie

Flebectomie

Flebectomie, oftewel Müllerbehandeling is in de jaren ’50 ontwikkeld door dr. Müller. Flebectomie betekent het verwijderen van een ader. Bij zo een behandeling worden de spataderen dus verwijderd. Dit gebeurt met kleine haakjes onder plaatselijke verdoving. De behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten en je kunt erna meteen weer naar huis.

Belangrijk: Deze behandeling wordt in de meeste gevallen niet vergoed.

Plan een gesprek

Hoe pakken wij het aan?

Om te beginnen maakt een van onze artsen een aftekening op het been en verdooft het gebied. Hierna maakt hij kleine sneetjes van 3-5mm in de huid, waar de spatader is zit. Deze sneetjes zijn zo klein dat er naderhand geen hechtingen nodig zijn. Vervolgens ‘vissen’ de artsen de ader uit het been met een speciaal haakje. Vervolgens plaatsen we een steriele hechtpleister op de wondjes; deze kun zelf je na ongeveer een week weghalen. Over de hechtpleister gaat daarna  nog een gaas met een pleister en een elastische kous; deze mogen er na 5 dagen af.

Wat kost deze behandeling?

In een klein deel van de gevallen- indien daarvoor een (medische)indicatie bestaat- wordt deze behandeling vergoed uit de basisverzekering. Dat is het geval bij patiënten die in CEAP (Classificatie chronische veneuze insufficiëntie) klasse 5 óf 6 vallen. Voorwaarden zijn dan o.a. de snelheid waarmee het bloed terugvloeit, de minimale diameter van de spatader en de bijbehorende klachten die iemand ervaart.

Wanneer de indicatie er niet is (of u voldoet niet aan deze criteria) zullen de kosten van deze behandeling voor eigen rekening komen. Dit is bijvoorbeeld ook van toepassing bij ontsierende aderen (cosmetiek) of bij patiënten met een CEAP <5.

In dat geval zijn de volgende kosten van toepassing:

Muller beperkt i.c.m. (verzekerde) EVLT€ 500,00
Muller middel i.c.m. (verzekerde) EVLT€ 650,00
Muller uitgebreid i.c.m. (verzekerde) EVLT€ 800,00
Muller beperkt€ 650,00
Muller middel€ 800,00
Muller uitgebreid€ 950,00

Onze arts vertelt je graag tijdens het eerste consult wat voor jou van toepassing is.

Blog