Wachttijden

U-Clinic streeft ernaar om wachttijden zo kort mogelijk te houden. Hieronder staat onze lijst met gemiddelde wachttijden. De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor u hoe lang u naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”. U-Clinic streeft te allen tijde onder deze norm te blijven.

Gemiddelde wachttijd op 23-05-2022:
Dermatologie U-Clinic Amstelveen: 5 dagen
Dermatologie U-Clinic Westerpark: 14 dagen
Flebologie U-Clinic Amstelveen: 5 dag
Flebologie U-Clinic Bussum: 5 dagen
Flebologie U-Clinic Veluwe: 14 dagen
Flebologie U-Clinic Westerpark: 5 dagen
Proctologie U-Clinic Amstelveen: 5 dagen
Proctologie U-Clinic Bussum: 7 dagen
Proctologie U-Clinic Veluwe: 14 dagen
Proctologie U-Clinic Westerpark: 5 dagen

Wachttijden U-Clinic (AGB 22-220400)
Wachttijden U-Clinic (AGB 22-220114)