Home > Dermatologie > Huidkanker > Behandeling van een melanoom.

Behandeling van een melanoom.

Een melanoom is een moedervlek waar kankercellen in groeien. Het is een vorm van huidkanker waarbij uitzaaiingen elders in het lichaam terecht kunnen komen. De kans hierop is zeer wisselend en vooral afhankelijk van de ‘ dikte’ van het melanoom. Het is dus zaak de behandeling serieus aan te pakken. Wat zijn de verschillende stappen in de behandeling van een melanoom?

Plan een gesprek

Verdachte moedervlek

Als u een moedervlek hebt die er verdacht uit ziet, dan laat u er eerst uw huisarts naar kijken. Vertrouwt uw huisarts de vlek ook niet, dan stuurt hij of zij u door naar de dermatoloog van U-Clinic. Deze arts is gespecialiseerd in huidziekten en heeft veel verstand van huidkanker. De dermatoloog neemt nu de verantwoordelijkheid voor de verdachte moedervlek over. 

De diagnose – stap 1

Bij het eerste consult doet de dermatoloog een visuele inspectie van de verdachte moedervlek. Als de dermatoloog het eens is met uw huisarts en ook vermoedt dat het om melanoom gaat, volgt op korte termijn een afspraak op de polikliniek voor excisie. 

Hierbij snijdt de dermatoloog de voor melanoom verdachte moedervlek weg. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. 

De dermatoloog hecht de wond en stopt het uitgesneden stukje huid in een potje met fixatief dat voor onderzoek naar het laboratorium wordt gestuurd. Daar bekijkt een patholoog de moedervlek onder de microscoop en stelt de diagnose.

Afhankelijk van de grootte van de wond duurt het 7 tot 14 dagen voordat de hechtingen verwijderd kunnen worden. Hiervoor komt u terug bij ons op de poli. De uitslag van de patholoog is dan meestal ook bekend. Uw dermatoloog verwijdert de hechtingen en bespreekt het vervolgtraject als er inderdaad sprake blijkt te zijn van een melanoom. Als het een goedaardige moedervlek betreft is geen verdere actie nodig en zal de behandeling worden afgesloten.

Behandeling melanoom – stap 2

Als de diagnose melanoom is gesteld volgt er altijd een tweede operatie: re-excisie. Afhankelijk van de dikte van het melanoom kan ook aanvullend lymfeklier onderzoek nodig zijn (de sentinel node procedure). Indien er alleen een re-excisie nodig is, hetgeen de standaardprocedure is bij een dun melanoom, kan de dermatoloog dat over het algemeen zelf doen in de polikliniek. Indien er ook lymfeklieronderzoek nodig is zal de dermatoloog u doorsturen naar de chirurg in het ziekenhuis om de re-excisie en het lymfklieronderzoek te combineren.

Controle na behandeling melanoom – stap 3

Inmiddels zijn we een stuk verder in het behandelingsproces en is er veel meer duidelijk over de aard en de ernst van uw melanoom. Afhankelijk van de dikte van het melanoom zullen er vaker of minder vaak controles van de huid nodig zijn. En bij uitzaaiingen wordt u tevens doorverwezen naar de internist-oncoloog voor aanvullende behandeling.

Heeft u vragen over uw behandeling?

Aarzel dan niet en stel ze aan uw behandelend dermatoloog. U kunt U-Clinic bellen op werkdagen via 085 – 022 05 80 of mail ons via info@u-clinic.nl

Blog